Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum sistemi fizyolojisi, kanda bulunan karbondioksit gazı ile oksijen gazının yer değiştirmesini sağlayan bir sistemdir. Solunum sistemi içinde yer alan ağız ve burun ile dıştan alınan havanın içinde bulunan oksijen yutak, gırtlak ve soluk borusundan geçerek akciğerlere gelir. Burada bronş ve bronşçukları geçip alveollere gelir ve kana geçer. Kan oksijeni hücrelere ulaştırır. Hücrelerde oksijeni kullanarak enerji sağlarlar. Karbondioksit kanla yeniden alveollere gelir. Buradaki kılcal damarlarda olan karbondioksit sırasıyla bronşçuk, bronş, soluk borusu, gırtlak ve yutağı aşarak, ağız ve burundan dışarıya çıkar.

Solunum sistemini oluşturan yapılar

Solunum sisteminde ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğer, bronş ve alveoller yer alır.

Burun: Bu organ solunum sisteminin dışarıya açılan bölümüdür. Burun içinde bulunan nemli mukoza ve kıllar havanın içinde bulunan tozların tutulmasını sağlar. Nemli yüzeyin ve burun içinin kıvrımlı yapısı da soğuk havada havayı ısıtarak akciğere gönderme özelliği de bulunmaktadır. Burun ucunda bulunan koklama sinir uçları da havada olan küçük parçacıklarla uyarılarak koku alma işlevi görür.

Yutak: Solunum sisteminde yer alan bu bölüm ağız ve burun boşluğu ile soluk ve yemek borusunu birleştirir.

Soluk borusu: Yutak ve akciğerlerin arasında yer alan borudur. Bunun başlangıcı gırtlaktır ve ses telleri burada bulunur. Yutkunma sırasında küçük dil soluk borusunu kapatmaktadır. İçi nemli olan soluk borusu tüylerle kaplıdır. İçeriye kaçan toz gibi maddeleri burada tutarak, öksürük ve balgam sayesinde dışarıya atar. Soluk borusunun altı bronş denilen iki kola ayrılmaktadır. Bunların biri sağ akciğere diğeri de sol akciğere bağlanmaktadır. Soluk borusunun yapısı üst üste dizili kıkırdak halkalardan oluşur.

Akciğerler: Göğüs kafesinin içinde bulunan akciğerler solunumdaki en önemli organlar arasındadır. Bu organımız plevra denilen oldukça sağlam bir zarla çevrilmiştir. Bu organı basınçtan, darbeden korumaktadır. Sağ ve sol akciğer olmak üzere iki parça halindedir. Bu parçalar lob denilen bölümler halindedir. Sağ akciğerde 3 lob, sol akciğerde ise 2 lob bulunur. Akciğere giren bronşlar burada ince dallara ayrılmaktadır. İnce dallar bronşçuk olarak tanımlanır. Bunlar üzüm salkımına benzeyen alveol denilen hava keseleriyle biter. Alveoller sayesinde akciğer yüzeyi daha geniş olur. Bu sayede solunum kolaylaşır. Hava ve kan arasında olan gaz alışverişi burada yani alveollerde yapılmaktadır.

Solunum nasıl gerçekleşir?

Kendiliğinden gerçekleşen solunum, ağrı hissedilmeden sessiz bir şekilde gerçekleşir. Yetişkinlerde solunum sayısı dakikada 10-15 defa, çocuklarda 20-30 defa, bebeklerde de 30-40 defa şeklinde olur. Solunumun tespiti bak, dinle ve hisset yöntemi sayesinde olur. Bunlara olumsuz yanıt verilirse ya da ağız burun aynaya, cama tutulduğu zaman buharlaşma olmazsa solunumun yokluğu belirlenir. Solunum durursa dokularda oksijenlenme meydana gelmeyeceğinden dudaklarda ve tırnaklarda morarma olur.

Solunumun durması yani oksijen yokluğunda ortaya çıkan sorunlar

  • 0-1 dakika içinde aritmi gibi kardiyak hassasiyet
  • 1-4 dakika içinde beyinde hasar belirtileri
  • 4-6 dakika içinde beyinde hasar ortaya çıkar
  • 6-10 dakika içinde beyin hasarı ilerler
  • 10 dakikadan sonra geri dönüşümü olmayacak şekilde beyin hasarı olur.

Solunum sistemi fizyolojisi bu şekilde işlev görür. İnsanlarda solunumun durması ölümün gerçekleşmesine neden olur. Bu durum çok kısa sürede yaşanır. Vücutta dokuların oksijensiz kalması demek hızlı bir şekilde ölümün gerçekleştiğini anlatır.

Son Güncelleme : 19.11.2018 01:22:54
Solunum Sistemi Fizyolojisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Solunum Sistemi Fizyolojisi"
solunum sistemi fizyolojisi şu an okulda içerisinde bulunduğumuz konuma ben bu konuyu bir türlü anlayamıyorum Çünkü biz çok detaylı bir şekilde bu konuyu işliyoruz bu konuda bilmem gereken en önemli bilgileri bana söyleyebilir misiniz
Cihandar Şah . 04.11.2018 14:37:28
CEVAP YAZ
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum cihazına bağlı hasta kaç gün yaşar, hastaların bir kısmının yaşadığı sorunlar nedeniyle solunum cihazına bağlanması gerekebilir. Respiratör, ventilatör ya da pulmoner ventilatör olarak bilinen suni solunum cihazı, hastalardaki çeşitli nedenle...
Trake Solunumu
Trake Solunumu
Trake solunumu, karada yaşam süren eklembacaklıların özellikle böceklerin solunum organı trakedir. Trake solunumu eklem bacaklılar içinde böceklerde, bazı kabuklularda, çok ayaklılarda ve araknitlerde görülmektedir. Trakeler dokularda hücrelere kadar...
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum, Bu solunum çeşidi gelişmiş hayvanlardaki solunum sistemine yakın olarak, en uçtaki hücresine kadar aldığı oksijeni kullanarak besinleri yakması sonucu karbondioksiti dışarı atması olayıdır. Amaçları çok farklı olmamakla birlikte e...
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları, burun, Yutak, Gırtlak, soluk borusu ve Akciğer solunum sistemi organlarımızdır. Solunumun sisteminin vücudumuzdaki görevi, ihtiyacımız olan oksijeni alıp, bedenimizdeki karbon dioksit gazını dışarı atmaktır. Vücudumuzda mey...
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum,bilimsel adıyla '' Anaerobik Solunum'' bazı canlılarda zorunlu solunum yolu olmakla birlikte, oksijenli solunum yapan canlılar için de ortamda oksijen kalmadığında yapılan solunum çeşididir.Adından da anlaşılacağı üzere, bu solunu...
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, alt solunum enfeksiyonları bronşları etkileyerek akciğerlere kadar yayılım gösteren etkileri bulunan rahatsızlıklardır. Hava borularının akut ya da kronik şekilde iltihaplanması şeklinde gelişir. Bronşit, zat...
Bipap Solunum Cihazı
Bipap Solunum Cihazı
Bipap Solunum Cihazı, Senders ve Kern tarafından Cpap cihazına alternatif olarak 1990 yılında geliştirilerek, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) hastalarındaki potansiyel etkisi gösterilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise komplike olmaya...
Solunum Cihazı
Solunum Cihazı
Solunum cihazı, diğer adıyla ventilatör kronik solunum yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Evde uzun süreli mekanik ventilasyon yapılması solunum yetmezliği tedavisinde oldukça önemlidir. Özellikle göğüs duvarı ve nöromusküler hastalıklar açısın...
Oksijenli Solunum Denklemi
Oksijenli Solunum Denklemi
Oksijenli solunum denklemi, yaşamlarına devam edebilmek için canlıların enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji ise sadece besin maddelerinden karşılanır. Canlılar dışarıdan aldıkları besin maddelerini oksijen yardımıyla ya da oksijensiz şekilde enerji elde...
Bebeklerde Solunum
Bebeklerde Solunum
Bebeklerde solunum, oldukça önemli konulardan biridir. Çünkü bebeğin gelişimi için yeterli oksijen çok önemlidir. Bu gibi durumlar genellikle doktor muayenesinde bakılan şeylerdendir. Özellikle geniz eti ya da burun polipleri bebeklerde solunum sorun...
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar? İnsanın ve bütün gelişmiş hayvanların solunumu gibi bitkilerde de solunumun temel amacı, dokulara oksijeni almak ve besin maddelerini yakarak gereken enerjiyi alımın ardından karbondioksiti dışarı atmaktır ancak, bitk...
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları: Genetik etmenler, yaş, cinsiyet, ırk, enfeksiyonlar gibi faktörlerin yanı sıra sigara içme veya sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği, mevsimsel faktörler, coğrafik koşullar, mesleksel faktörler gibi çevresel fa...

 

Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Bipap Solunum Cihazı
Solunum Cihazı
Oksijenli Solunum Denklemi
Bebeklerde Solunum
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Depresyonu
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Yolu Alerjileri
Abdominal Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Balıkların Solunum Sistemi
O2 Li Solunum
Böceklerde Solunum
Solunum Sisteminin Görevleri
Solunum Yolu Tıkanması
Solunum Sistemi Anatomisi
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavisi
Solunum Kasları
Oksijenli Solunum Formülü
Solunum Mekanizması
Hayvanlarda Solunum
Canlılarda Solunum
Oksijenli Solunum
Popüler İçerik
Solunum Depresyonu
Solunum Depresyonu
Solunum depresyonu, aslında bir bulgu değilde hastalık olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durumun asıl nedeni genelikle başka organların ...
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum fonksiyon testi, göğüs hastalıkları veya daha genel olarak akciğer sağlığı ile uğraşan doktorların en sık başvurduğu yöntemlerden biridir. Sol...
Solunum Yolu Alerjileri
Solunum Yolu Alerjileri
Solunum Yolu alerjileri, Polen ya da evcil hayvan gibi aslında bir zararı bulunmayan maddelere karşı verilen bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu...
Abdominal Solunum
Abdominal Solunum
Abdominal Solunum, Abdominal karınla ilgili, karına ait anlamında kullanılan tıbbi bir terimdir. Abdominal solunum ise karın solunumu olarak adlandırı...
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları, özellikle üst solunum yolu rahatsızlığının hemen ardından kendini gösteren ve bronşite benzeyen bir hastalık ol...
Balıkların Solunum Sistemi
Balıkların Solunum Sistemi
Balıkların solunum sistemi, balıklarında aynı insanlar gibi yaşamak için, oksijene ihtiyaçları vardır. Hücreleri olup ta oksijen ihtiyacı olmayan bir ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019