Solunum Fizyolojisi

Solunum Fizyolojisi

Solunum fizyolojisi, Solunum sisteminin misyonu, vücudun ihtiyacına göre harici ortamla gaz alışverişini yapılmasını sağlamak, dolaşım sistemi aracılığıyla da solunumu düzenlemektir. Solunum 4 aşamadan oluşur: Ventilasyon, Diffüzyon, Perfüzyon, Solunumun tertip etmesi .
Ventilasyon: Akciğerin ventilasyonu ile kast edilen, havanın, atmosferden akciğerlere, akciğerlerden de atmosfere geçirecek hareketidir. Bu ise, nefes alma (inspirasyon) ve nefes verme(ekspirasyon) biçimde gerçekleşmektedir. Soluk alış verişi aşağıdaki kasların sayesinde gerçekleşir:
İnspirasyon kasları (nefes alma imkanı sunan kaslar)
  • Diyafragma, göğüs boşluğu ile karındaki boşluğu ayıran, frenik siniri aracılığıyla yönlendirilen tek kastır.
  • Dış interkostal(kaburgalar arasındaki) kaslar
  • Sternokleidomastoid kasları
  • Skapula (kürek kemiğini) yükselten kaslar ve ön serratuslar
  • Skalenler
  • Omurga kaldırıcıları
Ekspirasyon kasları ( nefes vermeyi imkanı sunan ) kaslar
  • Karındaki kasları ( esas ekspirasyon kasları)
  • İç interkostaller
  • Arka aşağı serratüsler
Solunum, diyafragmanın ortalama hareketi; göğüs kafesinin ön arka çapının artışı ve azalması; kaburgaların (kostaların) yukarı aşağı hareketiyle göğüs kafesinin uzayıp kısalmasıyla oluşur.

Soluk alma (inspirasyon): Atmosfer havasının akciğerlere çekildiği, etkin tek eylemdir. İnspirasyon adalelerinin kasılmasıyla göğüs kafesinin ön arka çapı genişler ve yukarıdan aşağı uzar. Boyle-Marriotte yasasına göre gazın hacmi arttığında, basıncı düşer. Bu yasaya göre, genişleyen akciğerlerdeki havanın basıncı (atmosferdeki havanın basıncından) az olacağından, atmosfer havası akciğerlere dolacaktır.

Soluk verme (ekspirasyon) Akciğerlerdeki havanın dışarı atıldığı, pasif eylemdir. Nefes almanın tersine, akciğerler küçülür dolayısıyla basınç artar. Akciğerlerdeki basınç atmosfer basıncından fazla miktarda olacağından havada meydana iştirak eden dışarı gerçek davranış eder.
Diffüzyon (yayılma): Akciğerlere iştirak eden hava alveollere dek ilerler. Havadaki oksijen alveollerin çeperini ağ benzeri saran kılcal damar sistemine geçerken, kılcal damarlardaki karbondioksit alveollere geçer. Bu geçişler aralarında fark olan iki ortamdaki gazların, parsiyel basınçlarının çeşitli olması sayesinde gerçekleşmektedir.

Perfüzyon: Oksijenin ve karbondioksidin taşınması eylemidir.

Oksijenin taşınması: Alveollerden, akciğer dolaşımındaki kana geçtiğimiz (diffüze durumda olan ) oksijen, ya plazma içerisinde eriyik şeklinde (%3) ya da alyuvar (eritrosit) içerisinde bulunan hemoglobine tutunarak (%97) taşınır. Hemoglobinin oksijenle birleşmesi (HbO2, oksihemoglobin) "% satürasyon" olarak anlam edilir. Bilhassa aciliyet gereken bakımda, oksijen satürasyonu, hastanın solunum vaziyetinin belirlenmesi bakımından çok fazla mühimdir. Rastgele olarak bir dokuya verilecek oksijen ölçüsü, dokunun oksijen basıncına göre değil de karbondioksidin parsiyel basıncına göre ayarlanır; bununla birlikte pH ve kanın ısısı da bu miktarın saptanmasında mühimdir. Oksihemoglobinin ayrışması ( başka bir deyişle kandaki oksijenin dokuya geçişi) amaçlı PCO2, pH ve beden ısısı mühim olduğuna göre, PCO2 fazla yüksek, beden ısısı fazla yüksek ve pH'nın az meydana geldiği tek ortamda oksijenin hali ne olur? Tabiki daha çok miktarda oksijen özgür kalır. Aciliyet gereken bakımda, bu özelliği bilmek, asidoz - alkaloz değerlendirmesi yaparken işimize çok fazla yarayacaktır

Karbondioksidin taşınması işlemi: CO2, dokulardaki metabolik aşamada ve besinlerdeki karbonun oksidasyonu bitiminde oluşur. Son derece asidiktir. Oksijen benzeri hem tek plazmada eriyik takdirde hem tek de hemoglobine ilişkili şeklinde taşınır.
Son Güncelleme : 18.11.2018 19:56:13
Solunum Fizyolojisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Solunum Fizyolojisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Solunum Fizyolojisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Solunum cihazına bağlı hasta kaç gün yaşar, hastaların bir kısmının yaşadığı sorunlar nedeniyle solunum cihazına bağlanması gerekebilir. Respiratör, ventilatör ya da pulmoner ventilatör olarak bilinen suni solunum cihazı, hastalardaki çeşitli nedenle...
Trake Solunumu
Trake Solunumu
Trake solunumu, karada yaşam süren eklembacaklıların özellikle böceklerin solunum organı trakedir. Trake solunumu eklem bacaklılar içinde böceklerde, bazı kabuklularda, çok ayaklılarda ve araknitlerde görülmektedir. Trakeler dokularda hücrelere kadar...
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum
Bitkilerde Solunum, Bu solunum çeşidi gelişmiş hayvanlardaki solunum sistemine yakın olarak, en uçtaki hücresine kadar aldığı oksijeni kullanarak besinleri yakması sonucu karbondioksiti dışarı atması olayıdır. Amaçları çok farklı olmamakla birlikte e...
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları
Solunum Sistemi Organları, burun, Yutak, Gırtlak, soluk borusu ve Akciğer solunum sistemi organlarımızdır. Solunumun sisteminin vücudumuzdaki görevi, ihtiyacımız olan oksijeni alıp, bedenimizdeki karbon dioksit gazını dışarı atmaktır. Vücudumuzda mey...
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum
Oksijensiz Solunum,bilimsel adıyla '' Anaerobik Solunum'' bazı canlılarda zorunlu solunum yolu olmakla birlikte, oksijenli solunum yapan canlılar için de ortamda oksijen kalmadığında yapılan solunum çeşididir.Adından da anlaşılacağı üzere, bu solunu...
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, alt solunum enfeksiyonları bronşları etkileyerek akciğerlere kadar yayılım gösteren etkileri bulunan rahatsızlıklardır. Hava borularının akut ya da kronik şekilde iltihaplanması şeklinde gelişir. Bronşit, zat...
Bipap Solunum Cihazı
Bipap Solunum Cihazı
Bipap Solunum Cihazı, Senders ve Kern tarafından Cpap cihazına alternatif olarak 1990 yılında geliştirilerek, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) hastalarındaki potansiyel etkisi gösterilmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise komplike olmaya...
Solunum Cihazı
Solunum Cihazı
Solunum cihazı, diğer adıyla ventilatör kronik solunum yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Evde uzun süreli mekanik ventilasyon yapılması solunum yetmezliği tedavisinde oldukça önemlidir. Özellikle göğüs duvarı ve nöromusküler hastalıklar açısın...
Oksijenli Solunum Denklemi
Oksijenli Solunum Denklemi
Oksijenli solunum denklemi, yaşamlarına devam edebilmek için canlıların enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji ise sadece besin maddelerinden karşılanır. Canlılar dışarıdan aldıkları besin maddelerini oksijen yardımıyla ya da oksijensiz şekilde enerji elde...
Bebeklerde Solunum
Bebeklerde Solunum
Bebeklerde solunum, oldukça önemli konulardan biridir. Çünkü bebeğin gelişimi için yeterli oksijen çok önemlidir. Bu gibi durumlar genellikle doktor muayenesinde bakılan şeylerdendir. Özellikle geniz eti ya da burun polipleri bebeklerde solunum sorun...
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar? İnsanın ve bütün gelişmiş hayvanların solunumu gibi bitkilerde de solunumun temel amacı, dokulara oksijeni almak ve besin maddelerini yakarak gereken enerjiyi alımın ardından karbondioksiti dışarı atmaktır ancak, bitk...
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları: Genetik etmenler, yaş, cinsiyet, ırk, enfeksiyonlar gibi faktörlerin yanı sıra sigara içme veya sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği, mevsimsel faktörler, coğrafik koşullar, mesleksel faktörler gibi çevresel fa...

 

Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Bipap Solunum Cihazı
Solunum Cihazı
Oksijenli Solunum Denklemi
Bebeklerde Solunum
Bitkiler Nasıl Solunum Yapar
Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum Depresyonu
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Yolu Alerjileri
Abdominal Solunum
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Balıkların Solunum Sistemi
O2 Li Solunum
Böceklerde Solunum
Solunum Sisteminin Görevleri
Solunum Yolu Tıkanması
Solunum Sistemi Anatomisi
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavisi
Solunum Kasları
Oksijenli Solunum Formülü
Solunum Mekanizması
Hayvanlarda Solunum
Canlılarda Solunum
Oksijenli Solunum
Popüler İçerik
Solunum Depresyonu
Solunum Depresyonu
Solunum depresyonu, aslında bir bulgu değilde hastalık olarak nitelendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durumun asıl nedeni genelikle başka organların ...
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum Fonksiyon Testi
Solunum fonksiyon testi, göğüs hastalıkları veya daha genel olarak akciğer sağlığı ile uğraşan doktorların en sık başvurduğu yöntemlerden biridir. Sol...
Solunum Yolu Alerjileri
Solunum Yolu Alerjileri
Solunum Yolu alerjileri, Polen ya da evcil hayvan gibi aslında bir zararı bulunmayan maddelere karşı verilen bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu...
Abdominal Solunum
Abdominal Solunum
Abdominal Solunum, Abdominal karınla ilgili, karına ait anlamında kullanılan tıbbi bir terimdir. Abdominal solunum ise karın solunumu olarak adlandırı...
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İlaçları, özellikle üst solunum yolu rahatsızlığının hemen ardından kendini gösteren ve bronşite benzeyen bir hastalık ol...
Balıkların Solunum Sistemi
Balıkların Solunum Sistemi
Balıkların solunum sistemi, balıklarında aynı insanlar gibi yaşamak için, oksijene ihtiyaçları vardır. Hücreleri olup ta oksijen ihtiyacı olmayan bir ...
O2 Li Solunum
O2 Li Solunum
O2 li solunum, aynı zamanda aerobik solunum olarak adlandırılır. Bu solunumda organik besinler oksijen yardımıyla yakılarak ATP elde edilir. Hücre içi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Solunum Cihazına Bağlı Hasta Kaç Gün Yaşar
Trake Solunumu
Bitkilerde Solunum
Solunum Sistemi Organları
Oksijensiz Solunum
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019